Vilkår for Brockstedt-Kaalunds behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevsabonnenter

Oplysninger Brockstedt-Kaalund behandler

I forbindelse med udsendelse og administrering af vores nyhedsbreve, behandler vi ved Brockstedt-Kaalund nedenstående oplysninger (i det omfang du har afgivet oplysningerne ved tilmeldingen til nyhedsbrevet):

  • Navn
  • E-mail-adresse
  • Postnummer
  • By
  • Virksomhed
  • Om du er interesseret i privatret eller erhvervsret eller begge dele

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende: 

Til udsendelse af nyhedsbreve til dig, herunder også til at målrette indholdet af nyhedsbrevene på baggrund af din profil/dine interesser, så indholdet af det enkelte nyhedsbrev bliver relevant for dig.

Videregivelse til 3. mand

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.
 

De hensyn, der nødvendiggør vores behandling af persondata 

Det hensyn, der ligger bag vores behandling af persondata, er følgende:
Hensynet til at kunne udsende fagligt relevant information til vores kunder og/eller potentielle kunder.
 

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne er:

Vores hjemmel til persondatabehandlingen er persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 / persondataforordningens artikel 6, 1., litra b.
 

Hvor længe vi opbevarer oplysningerne

Dine personoplysninger gemmer vi, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Når du framelder dig slettes dine oplysninger.
 

Dine rettigheder

Du har ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondatalovens § 31 / persondataforordningens artikel 15.
Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig indsamlet af os, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 16.
Du har ret til at kræve oplysninger, vi opbevarer om dig slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet, samt i visse andre tilfælde, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 17.
Du har ret til at kræve behandlingen af oplysninger vedr. dig begrænset i visse situationer, jfr. nærmere persondatalovens § 5, stk. 3 / persondataforordningens artikel 18.
Du har ret til at modtage oplysninger, vi har registreret om dig, samt til at få dine data flyttet til 3. mand, jfr. nærmere reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at dine data ikke kommer i andres hænder.
Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.
Personoplysningerne beskyttes af password og er ikke tilgængelige fra internettet.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!